דילוג לתוכן המרכזי

האתר עושה שימוש ב-cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

מחשבון משכנתא

מחשבון המשכנתא של לאומי למשכנתאות מאפשר לך לחשב את ההחזר החודשי הצפוי או את סכום ההלוואה שבאפשרותך לבקש.

אנחנו מעוניינים לחשב את:

שימו לב,
החישובים במחשבון הינם סימולציה בלבד, ומתייחסים להלוואות שקליות בריבית קבועה (שאינה משתנה לאורך תקופת ההלוואה), ובהתאם לנתונים שהוזנו על ידכם. הסכומים המוצגים במחשבון עשויים להיות שונים לעומת ההלוואה שתועמד בפועל, ככל שתועמד, וזאת בין היתר בהתאם לגובה ההלוואה, תקופת ההלוואה, שיעור הריבית שייקבע בהלוואה, לשינויים שיחולו בריבית בהתאם למנגנון שינוי הריבית (בהלוואות בריבית משתנה), לשינויים שיחולו במדד (בהלוואות צמודות מדד), לשיטת החזר ההלוואה (לוח שפיצר, קרן שווה וכיו"ב), לתשלומים נלווים שיחולו בהלוואות (כגון ביטוחים, אגרות, עמלות, ריבית ביניים, ריבית פיגורים) וכיו"ב. החישובים במחשבון ו/או תוצאותיו אינם מחייבים את הבנק להעמיד את ההלוואה בפועל או להעמידה, ככל שתועמד, בתנאים ו/או בריביות שהוזנו. אישור ההלוואה והמסלולים השונים ותנאיהם ייקבעו בהתאם לקריטריונים הנהוגים בבנק, כפי שיהיו מעת לעת, ותנאי ההלוואות המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק. הסכומים המוצגים מעוגלים לשקל הקרוב. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.